Zásady zpracování osobních údajů

Ochranu soukromí a osobních údajů klienta považujeme za prvořadou povinnost. S osobními údaji v současné době nenakládáme. Nevytváříme žádné databáze, neukládáme žádné údaje, nemáme žádné žáky ve výcviku, nerozesíláme žádné newslettery nebo reklamní sdělení.

Plánujeme dokončení webových stránek www.autoskola-praha-ridicak.cz v létě 2018 (nezávazný termín). S ostrým spuštěním stránek (nyní jsou viditelně na home-page označeny jako „ve výstavbě“, nefungují a údaje přes ně zatím nelze reálně odeslat) se budou vázat nové zásady zpracování osobních údajů.

 

Zásady zpracování osobních údajů pro web www.autoskola-praha-ridicak.cz

O jaké osobní údaje se jedná:

Jedná se výhradně o osobní údaje v rozsahu zákona 247/2000 o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel pro vyplnění žádosti autoškoly:

  • jméno, příjmení, telefon, e-mailová adresa, jaký druh řidičského průkazu chcete získat, ulice, číslo, město, PSČ, datum narození, místo narození, číslo občanského průkazu, státní občanství

Z jakých zdrojů osobní údaje pochází:

Po spuštění z www.autoskola-praha-ridicak.cz.

Jakým způsobem Jupiter Praha s.r.o. zajišťuje ochranu osobních údajů

Pro ochranu osobních údajů je v místě bydliště jednatele pod uzamčením umístěna kovová nehořlavá schránka. E-maily jsou chráněny SSL certifikátem.

Jaký přístup má klient ke svým osobním údajům a jaká je povinnost Jupiter Praha s.r.o.

Informaci o tom, jaké osobní údaje o klientovi Jupiter Praha s.r.o. zpracovává, si klient může vyžádat u jednatele společnosti na adrese sídla společnosti. Informaci v zákonem stanoveném rozsahu (viz § 12 odst. 2 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů) vyhotoví Jupiter Praha s.r.o. bez zbytečného odkladu a předá ji klientovi dopisem nebo jiným domluveným způsobem. Za poskytnutí informace má Jupiter Praha s.r.o. právo požadovat úhradu nákladů spojených s jejím poskytnutím (viz § 12 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů). Pokud klient zjistí nebo se domnívá, že při zpracování osobních údajů došlo ze strany Jupiter Praha s.r.o. k porušení jeho práv či k porušení povinností stanovených zákonem, může se domáhat nápravy s využitím všech prostředků, které mu k tomu platná právní úprava poskytuje (viz § 21 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů). Se svými podněty se může klient obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kam se může klient obrátit pro další informace, kde může uplatnit případné námitky ke zpracování osobních údajů

Klient se může kdykoli obrátit na jednatele firmy v sídle společnosti a to nejlépe doporučenou poštou.

Jak Jupiter Praha s.r.o. informuje o zásadách a pravidlech zpracování osobních údajů a jejich ochraně

Zásady zpracování osobních údajů jsou k nahlédnutí k dispozici u jednatele společnosti na vyžádání a jsou umístěny na webu www.autoskola-praha-ridicak.cz.