Autoškola Praha cena

ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ B CENA
Autoškola Praha cena – Economy (osobní auto) 7 100 Kč
Autoškola Praha cena - zrychlený výcvik 9 400 Kč
Autoškola Praha cena - kurz v angličtině 9 800 Kč
Autoškola Praha cena – komfortní výcvik 10 500 Kč
VRÁCENÍ ŘIDIČSKÉHO PRŮKAZU B CENA
Vrácení řidičského průkazu 1 800 Kč
Dopravně psychologické vyšetření 1 800 Kč
Kondiční jízda (1 vyučovací hodina) 150 Kč
ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA CENA
Platba autoškole za 1. závěrečnou zkoušku 0 Kč
Platba autoškole za opakovanou zkoušku z teorie 200 Kč
Platba autoškole za opakovanou zkoušku z jízd 300 Kč

Za závěrečnou zkoušku zaplatíte příslušnému obecnímu úřadu s rozšířenou působností správní poplatek 700 Kč.

ZA OPAKOVANOU ZKOUŠKU SE ÚŘADU PLATÍ POPLATEK:
Pravidla o provozu na pozemních komunikacích 100 Kč
Praktická jízda 400 Kč

Všechny zkoušky je třeba složit do 6 měsíců ode dne zahájení první zkoušky.

OSTATNÍ POPLATKY
Neomluvená hodina jízd (později než 12 hod. předem) 230 Kč
Neomluvená nepřítomnost na zkoušce (později než 3 pracovní dny předem) 500 Kč