Autoškola Praha VW Golf

Jak probíhá výcvik v autoškole?

Podívejme se spolu zblízka na to jak probíhá autoškola, aby jste věděli co vás po přihlášení se čeká. Výcvik v autoškole se řídí zákonem č. 247/2000 Sb. Skládá se z teoretické a praktické části.

Teoretickou přípravu budete absolvovat v kursu, kde budete absolvovat tyto předměty: Předpisy o provozu vozidel, Ovládání a údržby vozidla, Teorie jízdy a zásad bezpečné jízdy. Učitel autoškoly vám bude k dispozici na konzultace látky, které jste neporozuměli.

Praktický výcvik v autoškole se bude skládat ze tří etap výcviku v jízdě a dále zdravotnické přípravy praxe a praktické údržby.

V první etapě se budete učit na autocvičišti (AC) základním dovednostem nutným k ovládání automobilu. Bude se jednat o rozjezd, zastavení, řazení, zatáčení, slalom, couvání atd. V závěru první etapy již budete jezdit po silnici v tzv. mírném provozu (MP) .

Ve druhé etapě výcviku pro vás autoškola připraví procvičování získaných dovedností v běžném silničním provozu s důrazem na dodržování pravidel silničního provozu a s důrazem na dodržování zásad bezpečné jízdy.

V poslední třetí etapě byste již měli být při řízení automobilu plně samostatní, a to jak v hustém silničním provozu, tak za ztížených podmínek.

Během hodin autoškoly získáte od našich instruktorů spoustu praktických informací, tipů a vychytávek nad rámec standardní výuky, jako například jaké výhody mají hliníková garážová stání nebo jak připravit automobil na zimu. Během technické přípravy se dozvíte jak zkontrolovat automobil před jízdou, jak funguje zážehový a vznětový motor, jak funguje převodovka nebo jak zkontrolovat olej v motoru.