Řidičský průkaz B

 

Akční cena:

7 100 Kč

ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ B ECONOMY
Cena kurzu 7100 Kč
Délka trvání výuky a výcviku 3 měsíce
Individuální teoretická příprava ANO
Konzultace s lektorem ANO
Počet jízd týdně 2 – 4

Získejte řidičský průkaz B – jak na to?

KROK 1: Přihlášení se do autoškoly

 • Vyplňte on-line přihlášku.
 • Nechte si u lékaře potvrdit „lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k řízení“ a přineste jej na první hodinu (razítko lékaře musí obsahovat čitelné jméno lékaře a na razítku musí být uvedeno „praktický lékař“).
 • Osoby mladší 18 let musí na žádosti mít souhlas svého zákonného zástupce.
 • Před začátkem kurzu se s Vámi spojíme a domluvíme se s Vámi na první hodině.

KROK 2: Individuální teoretická příprava

 • Každý uchazeč o řidičský průkaz B by měl projít teoretickou přípravou předtím, než začne s jízdami.
 • Žáci si teorii osvojují samostudiem. Studují doma z učebnice, nebo z výukového CD (obojí si mohou u nás zakoupit). K přípravě na testy lze také využít http://etesty2.mdcr.cz/.
 • Žáci absolvují tzv. konzultační hodiny, při kterých mají prostor na dotazy z látky, které nerozuměli, jsou přezkušováni a jsou jim zadávány domácí úkoly.
 • Mimo konzultací týkajících se pravidel silničního provozu absolvujete zdravovědu a údržbu jako součást teoretické přípravy.

KROK 3: Absolvujete kontrolní test

 • Jako potvrzení, že jste prošli teoretickou přípravou absolvujete elektronický test z pravidel silničního provozu.
 • Vaše skóre ke získání řidičského průkazu B musí být 85% správných odpovědí.
 • K přípravě můžete využít http://www.etesty.cz.

KROK 4: Řidičský průkaz B – Jízdy

  • Absolvujete 28 jízd (45 minut/jízda). Obvykle studenti absolvují vždy 2 jízdy najednou, takže jedno setkání trvá 90 minut.
  • Jízdy je možné si individuálně domlouvat kdykoli v pracovních dnech nebo o víkendech 06:00 – 22:00.
  • Bude Vám přidělen jediný učitel praktického výcviku, který Vás bude znát a výcvik přizpůsobí Vašim individuálním potřebám. Začnete v místě s malým provozem a postupně se přesunete do hustějšího provozu.
  • Nástupní místo a čas Vám vždy sdělí Váš lektor.

  KROK 5: Řidičský průkaz B – Zkouška

   • Absolvujete 30 min. test z pravidel silničního provozu a 30 min. jízdu se zkušebním komisařem.
   • Termín zkoušky určuje Magistrát hl. m. Prahy. Přidělený termín Magistrátem je obvykle do 15ti dnů od ukončení výcviku.

   Pokud si přejete 1 měsíční zrychlený kurz, klikněte prosím zde.