Komfortní výcvik

Akční cena nadstandardního kurzu:

10 500 Kč

ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ B KOMFORTNÍ VÝCVIK
Cena kurzu 10 500 Kč
Délka trvání výuky a výcviku Individuálně (vysoká úspěšnost)
Individuální teoretická příprava ANO
Konzultace s lektorem ANO
Počet jízd týdně Flexibilně

Komfortní výcvik je určen pro náročné uchazeče, kteří vyžadují maximální flexibilitu a individuální přístup.

Výuka a výcvik budou prováděny individuálně v co nejkratším časovém termínu. Hodiny budou konzultovány a přizpůsobovány potřebám uchazeče o řidičské oprávnění B. Jízdy budou začínat a končit u vás doma, před vaší prací, nebo dle dohody kdekoli po Praze.

Jak to probíhá?

KROK 1: Přihlašte se do autoškoly

 • Nejprve vyplňte on-line přihlášku.
 • Dále si nechte u lékaře potvrdit „lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k řízení“. Tento posudek prosím přineste na první hodinu. Razítko lékaře musí obsahovat čitelné jméno lékaře a na razítku musí být zároveň uvedeno „praktický lékař“.
 • Zájemci o řidičský průkaz B mladší 18 let musí mít na své žádosti souhlas zákonného zástupce.
 • Před začátkem kurzu se s Vámi spojíme a domluvíme se s Vámi na první hodině.

KROK 2: Individuální teoretická příprava

 • Před začátkem jízd musí každý uchazeč projít kvalitní teoretickou přípravou.
 • Žáci si osvojují teorii samostudiem. Studují doma z učebnice, nebo z výukového CD (obojí si mohou u nás zakoupit). K přípravě na testy můžete také využít http://etesty.mdcr.cz/.
 • Studenti absolvují konzultační hodiny, při kterých mají prostor na otázky z látky, které neporozuměli, jsou zkoušeni a jsou jim zadávány domácí úkoly.
 • Kromě konzultací týkajících se pravidel silničního provozu se zúčastníte přípravy v oblasti zdravovědy a údržby jako součásti teoretické přípravy.

KROK 3: Čeká Vás test nanečisto

 • Aby jste si Vy i autoškola ověřili, zda jste připraveni k oficiální zkoušce, absolvujete elektronický cvičný test z pravidel silničního provozu.
 • Vaše skóre správných odpovědí v tomto cvičném testu musí být alespoň 85% správných odpovědí.
 • K přípravě k testu můžete využít http://www.etesty.cz.

KROK 4: Jízdy

  • Součástí autoškoly je 28 jízd (45 minut/jízda). Studenti obvykle absolvují 2 jízdy najednou, takže jedno setkání trvá 90 minut.
  • V naší autoškole jsme velice flexibilní a jízdy je možné si individuálně domlouvat kdykoli v pracovních dnech nebo o víkendech mezi 06:00 – 22:00.
  • Bude Vám určen jediný konkrétní učitel praktického výcviku, který Vás bude osobně znát a výcvik přizpůsobí Vašim individuálním potřebám a schopnostem. Jezdit začnete v místě s malým provozem a postupně se přesunete do míst s hustějším silničním provozem.
  • Nástupní místo pro Vaše jízdy a konkrétní čas Vám vždy sdělí Váš lektor (po vzájemné dohodě).

  KROK 5: Zkouška

   • Absolvujete 30-ti minutový test z pravidel silničního provozu a přibližně 30-ti minutovou jízdu se zkušebním komisařem.
   • Termín zkoušky stanovuje Magistrát hl. m. Prahy a to do 15-ti dnů od ukončení výcviku v autoškole.

   Pokud si přejete 1 měsíční zrychlený kurz, klikněte prosím zde.