Zrychlený kurz

Akční cena nadstandardního kurzu:

9 400 Kč

ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ B ZRYCHLENÝ KURZ
Cena kurzu 9 400 Kč
Délka trvání výuky a výcviku 2 měsíce
Individuální teoretická příprava ANO
Konzultace s lektorem ANO
Počet jízd týdně 2 – 4

Naše autoškola nabízí zrychlený kurz těm zájemcům o získání řidičského oprávnění skupiny B, kteří potřebují získat řidičák v co nejkratším termínu. Pro tyto uchazeče máme připraven individuální nadstandardní balíček služeb, kdy hodiny jsou plánovány prioritně tak, aby během týdne proběhlo co nejvíce hodin a celý kurz byl ukončen v co nejkratším čase. Kurz začíná obvykle okamžitě od přijetí žádosti a jeho ukončení záleží jen na schopnostech uchazeče jak rychle se dokáže seznámit s teorií a připravit ke zkouškám. Naše úspěšnost v přípravě uchazečů ke zkouškám formou rychlokurzu je vysoká, což dokládá, že nejen rychlost, ale také vysoká kvalita výuky a výcviku jsou charakteristické pro tuto formu přípravy řidičů

Jak to probíhá?

KROK 1: Přihlášení se do autoškoly

 • Vyplníte on-line přihlášku.
 • Necháte si u lékaře potvrdit „lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k řízení“ a pak jej přinesete na první hodinu (zkontrolujte, zda potvrzení obsahuje čitelné jméno lékaře a zda je na razítku rovněž uvedeno „praktický lékař“).
 • Žadatelé o řidičský průkaz B mladší 18 let musí také na žádosti mít souhlas svého zákonného zástupce.
 • Před začátkem kurzu se s Vámi spojíme a domluvíme se s Vámi na první hodině.

KROK 2: Individuální teoretická příprava

 • Každý student autoškoly projde teoretickou přípravou ještě předtím, než začne s jízdami
 • Žáci autoškoly si teorii osvojují samostudiem. Učí se doma z učebnice, nebo z CD (obojí si mohou zakoupit přímo v naší autoškole). K přípravě na testy můžete také využít http://etesty2.mdcr.cz/.
 • Absolvujete tzv. konzultační hodiny, během kterých budete mít prostor na dotazy z učiva, kterému jste nerozuměli, budete přezkušováni a budou vám zadávány domácí úkoly.
 • Kromě konzultací týkajících se pravidel silničního provozu budete absolvovat zdravovědu a údržbu jako nedílnou součást teoretické přípravy.

KROK 3: Absolvujete kontrolní test

 • Abychom se přesvědčili, že jste dostatečně teoreticky připraveni, absolvujete zkušební elektronický test z pravidel silničního provozu.
 • Vaše skóre v tomto zkušebním musí být 85% správných odpovědí.
 • K přípravě můžete například využít http://www.etesty.cz.

KROK 4: Jízdy

  • V průběhu autoškoly absolvujete 28 jízd (45 minut/jízda). Obvykle žáci absolvují vždy 2 jízdy najednou, takže jedno setkání s instruktorem trvá 90 minut.
  • Jízdy je možné individuálně domlouvat kdykoli v průběhu pracovního týdne nebo během víkendů a to v rozmezí 06:00 – 22:00.
  • Autoškola na jedničku Vám přidělí jediného učitele praktického výcviku, který Vás bude znát a který přizpůsobí výcvik Vašim individuálním potřebám. Výcvik začnete v místě s malým provozem a postupně se přesunete do hustějšího provozu.
  • Čas Vaší lekce a nástupní místo Vám pokaždé sdělí Váš instruktor.

  KROK 5: Zkouška

   • Zkouška se skládá z 30 min. testu z pravidel silničního provozu a 30 min. jízdy se zkušebním komisařem.
   • Termín zkoušky si určuje Magistrát hl. m. Prahy a to do 15-ti dnů od ukončení výcviku a autoškola jej nemůže ovlivnit.

   Pokud si přejete individuální komfortní kurz, klikněte prosím zde.