Vrácení řidičského průkazu

Naše autoškola nabízí plnou asistenci uchazečům, kteří jsou ze zákona povinni podrobit se přezkoušení z odborné způsobilosti za účelem vrácení řidičského oprávnění. Tento kurz můžete absolvovat ihned poté, co vám skončí zákaz činnosti (v situaci, kdy vám byl zákaz v polovině odpuštěn můžete s kurzem začít jakmile rozhodnutí nabude právní moci).

Přezkoušení se bude skládat z testu z pravidel silničního provozu a z praktické jízdy. Pokud by jste u zkoušky neuspěli, máte možnost jedné opravné zkoušky.

Při přihlášení se do kurzu od vás budeme potřebovat:

  • rozsudek soudu nebo správního orgánu (pokud vám byl zbytek trestu prominut, potom budeme potřebovat toto rozhodnutí)
  • výpis z karty řidiče, který získáte na Magistrátu nebo na Městském úřadu (nejedná se o výpis bodů z České pošty)
  • posudek o zdravotní způsobilosti

Magistrát po vás bude požadovat:

  • dopravně psychologické vyšetření (získáte u nás za cenu 1 800kč)
  • přezkoušení z odborné způsobilosti v naší autoškole (získáte u nás za cenu 1 800kč)
  • posudek o zdravotní způsobilosti
  • rozhodnutí o prominutí zbytku trestu v případě, že takové rozhodnutí bylo vydáno.

Vrácení řidičského průkazu B

Cena obsahuje přezkoušení, jednu kondiční jízdu a administrativní zajištění.

Přihlašte se vyplněním on-line formuláře ZDE.

Přezkoušení pro vrácení řidičského průkazu

Výhodná cena 1 800 Kč